Eylül 20, 2017
tilapia

Nil Tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758)’da Kurşun Toksisitesinin Azaltılmasında Zeolitin Etkisi

Bu araştırmada, katyon değiştirebilme yeteneğinde olan zeolitin Nil tilapia (Oreochromis niloticus)’nın kas, karaciğer, solungaç ve böbrek dokularında kurşun birikimi üzerine etkileri incelenmiştir.
Eylül 20, 2017
landfill

Sürekli Sistemde Katı Atık Sızıntı Sularından Zeolit Kullanılarak NH3-N Gideriminin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı; Samsun ili Yılanlıdere Katı Atık Deponi alanından temin edilen sızıntı suyundan NH3-N’nu uzaklaştırmak için doğal Manisa-Gördes zeolitinin kapasitesini araştırmaktır.
Eylül 20, 2017
sulama

Karapınar Yöresinde Sulama Suyunun Etkinliğinin Artırılmasında Zeolitin Kullanım Olanakları

Deneme patates bitkisinin verim, kalite ve toprağın bazı fiziksel ve kimyasal içeriği üzerine farklı zeolit dozlarının etkisini belirlemek amacı ile Karapınar Konya kurak çevre koşularında yürütülmüştür.