-

Sürekli Sistemde Katı Atık Sızıntı Sularından Zeolit Kullanılarak NH3-N Gideriminin İncelenmesi

landfill

Anahtar Kelimeler: Zeolit, adsorpsiyon, amonyum-azotu.

Yazar: Fulya AYDIN*, Ayşe KULEYİN

Özet: Bu çalışmanın amacı; Samsun ili Yılanlıdere Katı Atık Deponi alanından temin edilen sızıntı suyundan NH3-N’nu uzaklaştırmak için doğal Manisa-Gördes zeolitinin kapasitesini araştırmaktır. Adsorpsiyon denemeleri iyon değiştirme kolonunda gerçekleştirilmiştir. Çıkış suyu konsantrasyonun giriş konsantrasyonuna oranına (Ce/C0) karşılık yatak hacmi (YH) grafiğe geçirilerek kırılma (breaktrough ) eğrisi çizilmiştir. Bu amaç için sürekli sistemde yürütülen çalışmalarda öncelikle akış hızının giderim verimine etkisi araştırılmıştır. 0.0043, 0.0087 ve 0.0173 cm/sn olmak üzere üç farklı akış hızında gerçekleştirilen sürekli sistem denemelerinde kapasitenin en iyi kullanıldığı akış hızı olarak 0.0043 cm/sn belirlenmiştir. Bir diğer aşamada -10+20 mesh ve -35+45 mesh olmak üzere iki farklı partikül boyunun etkisi 0.0043 cm/sn sabit akış oranında peristaltik pompa ile beslenen kolonda incelenmiştir. Küçük partikül boyutunun (-35+45 mesh) giderim kapasitesini arttırdığı ve kolonun daha ekonomik kullanıldığı belirlenmiştir. Son aşamada rejenerasyonun uygulanabilirliği kontrol edilmiş ve işlem sonrası kullanılmış zeolit numunelerinin yağmur suyu ile etkileşimi incelenmiştir.

Makalenin tamamını okumak için lütfen bizimle irtibata geçin.

Visited 527 times, 1 Visit today

Related Posts