Eylül 20, 2017
landfill

Sürekli Sistemde Katı Atık Sızıntı Sularından Zeolit Kullanılarak NH3-N Gideriminin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı; Samsun ili Yılanlıdere Katı Atık Deponi alanından temin edilen sızıntı suyundan NH3-N’nu uzaklaştırmak için doğal Manisa-Gördes zeolitinin kapasitesini araştırmaktır.