parallax background
 

ZEOLİT NEDİR?

Sihirli Taş

Frederick Mumpton çokca alıntılanan “Zeolitlerin Tarımda ve Endüstride Kullanımı” başlıklı makalesinde onu Sihirli Taş olarak tanımlar. Mumpton’ın Sihirli Taş olarak adlandırmasının nedeni Zeolit’in beton ve çimento üretimi,hava ve gaz saflaştırılması, içme ve atık sularından amonyağın giderilmesi, nükleer atıklardan Sezyum ve Stronyum’un giderilmesi, hayvan yemi üretimi, tarım topraklarının ıslahı, hayvan altlığı, kedi kumu, kötü kokuların giderilmesi gibi birçok farklı alanda rahatlıkla kullanılmasıdır.Zeolit’in kullanıldığı alan sayısı Mumpton’ın makalesini kaleme aldığı tarihten günümüze kendisini ikiye üçe katlamıştır. Artık zeoliti diş macunlarınızda, filtrelerde, kıyafetlerinizde, kozmetik ürünlerinizde, sabununuzda, duvar sıva veya boyanızda, buzdolabınızın veya klimanızın içinde dahi bulabilirsiniz. Evinizde tahmin edeyemeyeceğiniz birçok ürünün içinde zeolit ve benzeri ürünler bulunmaktadır.


Mumpton zeolitleri “sonsuz üç boyutlu kristal yapılara sahip alkali ve toprak metallerinin hidratlanmış alumino silikatlar” olarak tanımlar. “ Kristal yapılarında herhangi bir değişiklik olmadan, dönüşümlü olarak su kaybetme ve kazanma yeteneğine ve ayrıca katyon değiştirme özelliğine sahiptirler.”Yapılarındaki gözenek ve kanallar su moleküllerini tutmalarını, değiştirilebilir katyonlarının etrafında su küreleri oluşturmalarını sağlar.”


Zeolitler; ağır metal, amonyum, düşük düzeyde radyoaktif elementler, toksinler, çeşitli kokular, petrokimyasallar ve çok çeşitli gaz ve sölüsyonları tutma özelliğine sahiptir. Bir süngere benzeyen oldukça gözenekli yapısı ağırlığınca %40 oranında su tutmasını sağlar.


Mineralin sihiri, kafes yapısında ve yüksek katyon değiştirme kapasitesi sağlayan Alüminyum ile Silikon içeriğinin dengesinde yatar.