Eylül 29, 2017
cay

Farklı Gübre Kompozisyonlarının Çayın Verim ve Kalitesine Etkisi

Bu çalışmada kimyasal gübrenin zeolit ile birlikte uygulanması, organik gübrenin çayın verim ve kalitesine olan etkisini tesbit etmek amaçlanmıştır.