parallax background
 

SU ARITIMI

Zeolit – Klinoptilolit mükemmel bir filtre ve arıtma malzemesidir. 3 farklı filtrelemeyi aynı anda sunar:

Yüksek katyon değiştirme kapasitesi, geniş yüzey alanı, oldukça gözenekli yapısı, çevre dostu kimyası ve düşük maliyeti ile zeolite, su arıtımında bir çok farklı alanda kullanılmaktadır.

• Toksik elementleri, ağır metalleri ve amonyağı tutar.
• 4 mikron boyutuna kadar filtreleme sağlar.
• Nitrifikasyon için geniş yüzey alanı sunar.
• Ekosistemin durumunu iyileştirir.
• Alg ve yosun oluşumunu engeller.
• Gözle görülür şeffaflıkta su elde etmenizi sağlar.
• Kötü koku ve gazları engeller.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Akvaryum
 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde iki önemli parameter vardır: çözünmüş oksijen ve amonyak. Çözünmüş oksijene kıyasla amonyak konsantresi, kontrol edilmesi daha zor bir etkendir. Balık ve karideslerin dışkıları, yenmeyen yemler amonyak oluşumunu arttırırlar. Amonyak suda rahatlıkla çözünür ve amonyum iyonuna (NH4+) dönüşür. Amonyak su yaşamı için toksiktir. Hemoglobinlerin oksijen taşıma kapasitelerini düşürürler. Solungaçlara zarar verirler ve balıkların oksijene ulaşımlarını engellerler. Son yapılan çalışmalarda toksik amonyağın yavru balık ölümlerini %90 oranında arttırdığı tespit edilmiştir.

Amonyak salınımı; canlı hareketliliği, su sıcaklığı ve sudaki besin miktarı ile doğru orantılıdır. Çözünmüş amonyak oranı ve toksisitesi, sıcaklık ve pH ile artar. Çözünmüş oksijen oranın artması ile azalır. Toksik amonyak zeolit – klinoptilolit tarafından rahatlıkla tutulabilir. Zeolit kullanımı ile sudaki çözünmüş oksijen oranı hızla artar. Filtrelerde kullanılması durumunda zeolit suda askıda kalan dışkı ve yemek artıklarını da mekanik olarak filtreler.

Modern su ürünü yetiştiricileri yalnızca toksik amonyak sorunu ile karşı karşıya değildir.Yem ve ilaç kaynaklı ağır metal ve toksinlerle de başa çıkmak durumundadırlar. Zeolit amonyak dışında, ağır metal ve toksinleri de tutar. Balık & karides çiftliğinizin ve akvaryumunuzun sağlıklı kalmasında başrolü oynarlar. Zeolit’in katyon değiştirme kapasitesi suyun sıcaklığı veya pH’ı ile değişmez. Zeolit’in etkinliği, saflığı ve katyon değiştirme kapasitesi ile doğrudan ilişkilidir. Düşük kaliteli ürünler düşük oranda amonyak tutabilirler. Su canlılarınızın sağlığı için akvaryumlarınızda ve balık çiftliklerinizde düşük kaliteli zeolit ürünler kullanmayın. Her zaman yem kalitesinde üretilmiş kaliteli zeolit ürünler kullanmaya özen gösterin. Zeolit balık yemlerinde katkı maddesi olarak da kullanılmaktadır. Bu uygulama için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Havuz Filtre Malzemesi
 

İyon değiştirme özelliği ve çevre dostu yapısı ile zeolit, havuz filtrelerinde kum yerine daha etkin olduğunu ispatlamıştır. Avrupa, Amerika ve Avusturalya’da havuzlarda zeolit kullanımı, kum kullanımını aşmıştır. Bilinçli havuz kullanıcıları, havuz bakımı sırasında kullanılan kimyasaların zararını bildiklerinden ötürü, artık zeolit gibi sağlıklı ve etkili ürünleri tercih etmeye başlamışlardır.


 

Zeolit ve Kumun Karşılaştırılması

 ZEOLITKUM
Filtreleme> 4 mikron> 30-40 mikron
Gözeneklilik+++++++
Yüzey Alanı++++++++
Amonyak TutumuEvetHayır
Ağır Metal TutumuEvetHayır
Kötü Kokuların GiderimiEvetHayır
Yoğunluk*≈ 0,8 kg / lt≈ 1,2 kg / lt

* Zeolit kumdan %15 oranında daha hafiftir. Filtrenizi 120 kg kum yerine 85 kg zeolit ile doldurabilirsiniz.

 

Havuzlarda Klor Kullanımı ve Kloramin Oluşumu

İyi bakımı yapılmamış havuzlarda kötü kokular, cilt tahrişleri ve göz yanıkları ile rahatlıkla karşılaşabilirsiniz. Genel kanının aksine bu sorunların kaynağı kullanılan klorun kendisi değil, klorun sudaki serbest haldeki amonyak ile birleşmesi sonucu oluşan Kloramin’dir. Ter, idrar, vücut yağı kaynaklı amonyak, suya atılan klor ile birleştiğinde zararlı Kloramin bileşiğine dönüşür. Sudaki kloramin seviyesini düşürmek için klor miktarını çoğaltmak veya sudaki serbest amonyak oranını düşürmek gerekir. Klor miktarını arttırmak sık başvurulan yöntemdir fakat bu da yüzücülerin hoşuna gitmez.


Zeolit sudaki ter, vücut yağı ve idrar kaynaklı amonyağı %95 oranında tutar. Sudaki klorun amonyak ile birleşik oluşturup doymasına ve sudaki mikroplara karşı etkisiz kalmasına engel olur. Klorun etkinliğini arttırarak fazla klor kullanımını engeller. Klor giderlerini azaltır.Göz ve cilt yanıklarınızın önüne geçer.


Sıradankumetkinolmayan bir üründür. Kimyasal olarak hiçbir etkinliği yoktur. Zeolit ise katyon değişimi sayesinde amonyağı ve 4 mikron küçüklüğüne kadar sudaki erimemiş partikülleri tutar.

Dikkat

Zeolit oldukça gözenekli bir malzemedir.İlk kullanımda gözeneklerinin içindeki toz suyu bulandırabilir.Kullanımdan once iyice yıkayarak gözeneklerindeki tozu gideriniz.

parallax background
Doğal Su Kaynaklarının Rehabilitasyonu
 

Ötrofikasyon, bir su havzasında su canlılarının ölümüne yol açacak kadar oksijenin tükenmesidir. Genellikle fosfat içeren tarım gübrelerinin fazlaca kullanılmasından ötürü oluşur. Sudaki bitki ve algler fosfat sayesinde aşırı büyürler ve sudaki oksijeni tüketirler. Su havzaları yakınlardaki insan aktivitelerinden dolayı birçok göl, havuz, nehir, vb su kaynağı bu sorun ile karşı karşıyadır. 3 önemli ekolojik soruna yol açar: biyoçeşitliliği azaltır; türlerin dağılımını ve hakimiyetini değiştirir; suyun toksisitesini arttırır.
Fosfat içeren ürünlerin kullanımının engellenmesi ve su kaynağını kirleten girişlerin kapatılması ile ötrofikasyonun önüne geçilebilir. Kirliliğe neden olan kaynakların kesilmesinin yanında, mevcut suyun eski haline döndürülebilmesi için işleme tabi tutulması gerekir. Zeolit benzeri doğal, çevreci ve düşük maliyetli ürünler bu ötrofikasyona uğramış suların rehabilitasyonunda en etkili malzemelerdir.
Yapay göl ve havuzlar da tıpkı doğal su kaynakları gibi bu sorunla karşı karşıyadır.İnsanlar tarafından yapıldıkları için bu yapay su havzalarında herhangi bir canlılık veya hareket yoktur. Bu tür suların sürekli gözetlenmesi ve zeolit benzeri malzemeler ile arıtılması gerekmektedir.

 • Nitrojen ve fosforca kirlenmiş suları iyileştirir.
 • Ötrofikasyonun ve alg patlamasının önüne geçer.
 • Doğal su kaynaklarına ilaç, gübre ve kimyasalların sızmasını engeller.
 • Olağanüstü filtreleme özelliği sayesinde sudaki birçok kirletici maddeyi tutar.
 • Suyu gözle görülür şekilde berraklaştırır.
 • Ekosistemin genel durumunu iyileştirir.
 • Yosun ve alg oluşumunu engeller.

Zeolit içme sularının arıtımı, iyileştirilmesi ve yumuşatılması için de kullanılır.

 • Askıdaki maddeleri tutarak suyun berraklığını arttırır.
 • Patojenleri, bakterileri ve diğer sporları filtreler.
 • Amonyak ve ağır metalleri giderir.
 • Suyu yumuşatır ve saflaştırır.
 • Suyun kalitesini arttırır.

NOT
Atıksu arıtımı için lütfen Arıtma sayfamızı ziyaret edin.
Zeolit kalıcı bir malzemedir. Aşınarak ya da eriyerek kaybolmaz. %100 doğaldır.Toksik değildir. Kullanımı güvenlidir. .
Filtrelemede kullanılan seramiklerin yapımında kullanılır.Seramiğe elastikiyet kazandırır.