BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Tarım

Karapınar Yöresinde Sulama Suyunun Etkinliğinin Artırılmasında Zeolitin Kullanım Olanakları
Anahtar Kelimeler: Patates, Zeolit, Su Etkinliği, Besin Elementi İçeriği, Verim, Kalite.

Yem Katkısı

İnşaat ve Yapı Malzemeleri

A comprehensive evaluation of sedimentary zeolites from Turkey as pozzolanic addition of cement- and lime-based binders
Keywords: Natural zeolite, Clinoptilolite, Mordenite, Analcime, Pozzolanic activity, Jander equation, Zeolite-blended cement, Compressive strength, Microstructure.

Arıtma