parallax background
 

YEM KATKISI

Sürdürülebilir ve Etkin Mikotoksin Giderimi

Klinoptilolit çok fonksiyonlu, doğal bir toxin bağlayıcıdır. Toksinler dışında sindirim sistemindeki serbest amonyağı ve ağır metalleri de tutar. Klinoptilolit, hölandit tipi zeolitler içerisinde en etkili olan türdür.

Zeolit’in oldukça gözenekli yapısı, kimyasal reaksiyonlar ve katyon değişimi için geniş yüzey alanları sunar.Doğal olarak negatif yüklüdür.Bu sayede yüksek katyon değiştirme kapasitesine sahiptir.Bu olağanüstü kapasitesi sayesinde amonyumu, toksinleri ve Ni, Pb, Hg ve Cd gibi ağır metalleri tutar.

KDK– ÇALIŞMA PRENSİBİ
Katyon değiştirme Kapasitesi, bir kilin, ne kadar katyon (pozitif yüklü iyon) yakalayabileceğinin göstergesidir. Mikotoksinler, toksinler, ağır metaller ve amonyum katyonik oldukları için kolayca katyon değiştirici malzemeler tarafından yakalanırlar.Zeolit, yem katkıları içinde yüksek KDK’sı ile öne çıkmaktadır.Manisa’nın Gördes ilçesindeki klinoptilolit rezervleri dünyanın en kaliteli ve en yüksek katyon değiştirme kapasitesine sahip rezervlerinden biridir.


Mikotoksin Bağlayıcı

Amonyum Giderici

Ağır Metal Giderici

Topaklaşmayı Önleyici

Diğer bağlayıcılar mikotoksinlerin yanında diğer tüm vitaminleri, amino asitleri ve besinleri de tutarken, klinoptilolit yalnızca toksinler, amonyum, ağır metal gibi pozitif yüklü iyonları tutar. Antibiyotikler, antikoksidiyaller, vitaminler, amino asitler ve diğer besinler için çekiciliği yoktur. Zeolit’in diğer bağlayıcılara kıyasla gözeneklerinin aktif çapı çok küçüktür. Yalnızca 4 Ångstrom (0,4 nm)’dur. Çapı 4 Ångstrom (0,4 nm)’dan büyük olan antibiyotikler, antikoksidiyaller, vitaminler ve amino asitler diğer bağlayıcılarda olduğu gibi Zeolit’in kafes yapısının içine sığamazlar.

Mikotoksinlerden arınmış yemler

 • Yemdeki mikotoksinleri, toksinleri ve ağır metalleri tutar. Özellikle Aflatoksinlere karşı inanılmaz etkilidir.
 • Yemin akışkanlığını sağlar. Topaklaşmayı önler.
 • Yemin yığılmadan düzgün karışımını sağlar.
 • Yemin raf ömrünü ve kalitesini arttırır.
 • Taşımayı ve depolanmasını kolaylaştırır.
 • Fazla nemi emer.

Ekonomiktir

 • Küçük bir maliyet ile büyük faydalar sağlar.
 • Üretimi arttırır.
 • Ölümleri ve Mikotoksikoz maliyetlerini azaltır.
 • Daha değerli gübre sağlar.
 • Üre içeren yemlerde olmazsa olmaz bir üründür.
 • Rasyoların etkinliğini, sindirimini ve yararlanımını arttırır.
 • Rahatlıkla Sodyum Bentonit veya benzer rumen tamponları yerine kullanılabilir.

 

Çevre Dostudur

 • %100 doğal ve çevre dostudur.
 • Sızıntı sularının kirlenmesini önler.
 • Hava kalitesini arttırır.

 
 
Rotamin Plus Rota Madencilik’in tescilli ürünüdür. Ürün Türkiye, Çin, Pakistan, Cezayir ve Yemen’de pazarlanmaktadır. Daha fazla bilgi için websitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Tavukçuluk
 

Toksinler düşük yumurta hasadına yol açarlar. Piliçlerde kilo kaybına neden olurlar. Ciğer ve böbreklerde hasar, bağışıklık sisteminde de zayıflık yaratırlar. Toksinlere maruz kalmış tavuklarda ölüm oranları fazladır.

Yumurta tavuklarına uygulandığında Zeolit,

 • Yemden yararlanmayı arttırır.

 • Kalsiyumun etkinliğini arttırdığı için yumarta kabuğunun kırılmalara karşı direncini arttırır.

 • Yumurta kabuklarının pürüzsüzleşmesini engeller.

 • Yumurtaya doğal bir renk verir.

 • Yumurtaların raf ömrünü uzatır.

 • Yaşlı tavukların yumurtlama verimini arttırır.

 • Mikotoksinler zararlı etkilerine karşı korur.


Piliçlere uygulandığında Zeolit,

 • Mikotoksin ve ağır metalleri tutarak piliçlerin vücudundan uzaklaştırır.

 • Etik kalitesini arttırır. Raf ömrünü uzatır.

 • Yemden yararlanmayı arttırır.

 • Piliçlerin kemik yapısını güçlendirerek ayak kemiklerindeki çarpıklıkları giderir.

 • Dışkılardaki su miktarını düşürür.

 • İshal oluşumunu engeller.

 • Salmonella’ya karşı direnç sağlar.


Besince Zengin Değerli Gübreler

 • Kuru, kokusuz ve daha değerli gübre üretimini sağlar. Gübrelerin KDK değerlerini, su tutma kapasitelerini arttırır.

 • Gübredeki tuz seviyesini düşürür.

 • Gübrenin taşınmasını ve depolanmasını kolaylaştırır.

 • Toprak için yararlıdır. Çevre dostu bir üründür.

 • Biyogaz tesislerinin verimini arttırır.Büyükbaş ve Küçükbaş
 

Toksinler hayvanlar üzerinde çok ciddi etkilere sahip olabilirler. Karaciğer ve böbrek yetmezliklerine, kısırlığa, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve hatta ölümlere yol açabilirler. Toksinler rahatlıkla süte karışabilir ve sütteki Aflatoksin seviyesini arttırabilirler.Birçok toksin süt verimini düşürür.

Zeolit – klinoptilolit mükemmel Aflatoksin bağlayıcıdır. Bağlayıcılığı pH ile değişmez. Aflatoksin’in Fumonisin, Okratoksin and T2 gibi toksinleri de başarı ile tutar. Rasyonun etkinliğini ve yemden faydalanmayı arttırdığı için geviş getiren hayvanlarda zeolit kullanımı büyük yaygınlık kazanmıştır.

• Mikotoksinleri, toksinleri, ağır metalleri ve toksik amonyağı tutar ve vücuttan atar.
• Büyüme oranını yükseltir. Yemden yararlanmayı arttırarak günlük kilo alımını arttırır.
• Kemiklerin düzgün bir şekilde gelişmesine yardımcı olur.
• İşkembedeki mikrobiyal aktiviteyi ve iyonik tamponlamayı iyileştirir.
• İshal, asidoz, enterit gibi mide bağırsak yolu vakalarının görülme sıklığını azaltır.
• Bağışıklık sistemini ve hayvanın hastalıklara direncini arttırır.
• Yumuşak dışkıyı ve ishali önler. Altlığın kuru kalmasını sağlar. E. coli ve Salmonella gibi bakteri salgını risklerini azaltır.
• Antibiyotik kullanımını azaltır.

Bağırsaklardaki mukus tabakayı temizleyerek hayvanların yemi daha iyi sindirmesini sağlar.

Doğal zeolite – klinoptilolit minerali güvenli bir üründür. İlaç ve diğer yem katkıları ile etkileşime girmez.

Güvenli ve Etkili Üre İçeren Yemler

 • Ürenin toksisitesini azaltır.
 • Üre içeren yemlerin lezzetini ve alımını arttırır.
 • İşkembede üre kaynaklı azotun kullanımını geliştirir.

Güvenlik ve Sağlıklı Çiftlikler

 • Hayvan dışkısındaki amonyağı büyük ölçüde tutar.
 • Çiftlikteki mikro iklimi düzenler. Hayvanların genel sağlığına olumlu katkı yapar.
 • Nitrojen sızıntılarını önler ve yer altı sularının kirlenmesini önler.
 • Havadaki amonyak gazını emer. Hava kalitesini arttırır.
 • Kötü kokuları tutar.

Su Ürünü Yetiştiriciliği: Balık ve Karides
 

Tüm dünyada, gelen yoğun talebi karşılamak için balık üretimi büyük bir hızla artmaktadır. Fakat endüstrinin bu kadar hızla büyümesi beraberinde birçok sorunu da getirmektedir. Özellikle sıcak sularda çiftlik balığı yetiştiriciliği yapanlar çok büyük sorunlarla karşılaşmaktadır. Bitler, çiftleri bir anda istila edip yüzlerce balığı aynı anda etkileyebilmektedir. Bitler ilaçlara karşı bağışıklık geliştirirken, parazitler ise balıklarda mide ve bağırsak hastalıklarına yol açmaktadır.Balık çiftliklerinin yoğunlaştığı bölgelerde sular aşırı miktarda kimyasallarla, toksik elementlerle, civa, kurşun, arsenik gibi ağır metallerle kirlenmektedir. Bu istenmeyen kirletici maddeler balıklarda daha yüksek ölüm oranlarına neden olmaktadır. Balık yetiştiricileri,içlerindeki istenmeyen maddelerden ötürü ürünlerini piyasaya sürmekte zorlanmaktadır.

Amonyak toksi sitesi balık çiftliklerindeki ölümlerin bir numaralı nedenidir. Sudaki en büyük amonyak kaynağı balık yemleridir. İkincisi de balık dışkılarıdır. Oksijenden balıkların hayat kalitesini etkileyen en önemli ikinci etken amonyaktır. Amonyak direkt ölümlere, birçok farklı hastalığa neden olabilir.

 

Balık yeminde zeolit kullanımı;

 • Bit ve parazitlerin sayısını düşürür.

 • Ağır metal ve toksik amonyak oranını azaltır.

 • Yemden yararlanma oranını arttırır.

 • Balıkların kilo kaybını önler.

 • Sağlıklı bir cilt rengi ve parlaklık verir.

 

Yem katkısı olarak kullanımı dışında zeolite, pelet formunda karides çiftliklerinde suların toksik amonyaktan arıtılmasında da kullanılmaktadır. Bu kullanım hakkında detaylı bilgi için burayı tıklayın.

Evcil Hayvanlar: Kedi, köpek ve kuş
 

Birçok evcil hayvan hastalığı, hayvanların vücutlarında biriken toksinleri dışarı atamamalarından kaynaklanmaktadır. Ağır metaller, kimyasallar ve ilaçlar kedi ve köpeklerde tekrarlanan sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Yüksek toksin seviyeleri kansere, kalp rahatsızlıklarına, böbrek yetmezliklerine ve diyabete yol açabilmektedir. Hayvanların diyetini değiştirerek bu hastalıkların birçoğunun önüne geçilebilir ama hala engelleyemeyeceğimiz birçok toksin kaynağı vardır. Ticari mamalar, aşılar, musluk suları, ilaçlar, antibiyotikler, plastikler, kumlar hep zehirli kimyasallar içermektedir. Yüksek kaliteli mama kullanımı dışında kedi ve köpeklere de kendimize uyguladığımız gibi detoks uygulamalıyız.

 

Zeolit;

 • Evcil hayvanların yemlerinin kalitesini arttırır.

 • Parazitlere karşı korur.

 • Ağır metal ve toksik amonyak seviyelerini düşürür.

 • Alındıktan sonra tüm sindirim sistemini baştan aşağı temizler.

 • Hayvanın genel sağlığını düzeltir.

 • Dışkı kokularını azaltır.

 

NOT

Zeolit besin veya ilaç değildir. Yem katkısıdır. Tıbbi ve tedavi amacı ile kulanılamaz.
Kullanmadan evvel veterinerinize danışınız.