Eylül 20, 2017
sulama

Karapınar Yöresinde Sulama Suyunun Etkinliğinin Artırılmasında Zeolitin Kullanım Olanakları

Deneme patates bitkisinin verim, kalite ve toprağın bazı fiziksel ve kimyasal içeriği üzerine farklı zeolit dozlarının etkisini belirlemek amacı ile Karapınar Konya kurak çevre koşularında yürütülmüştür.