-

Karapınar Yöresinde Sulama Suyunun Etkinliğinin Artırılmasında Zeolitin Kullanım Olanakları

sulama

Anahtar Kelimeler: patates, zeolit, su etkinliği, besin elementi içeriği, verim, kalite

Yazar: Dr. Aynur ÖZBAHÇE, Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat TARI, Erdal GÖNÜLAL, Necati ŞİMŞEKLİ

Özet: Deneme patates bitkisinin verim, kalite ve toprağın bazı fiziksel ve kimyasal içeriği üzerine farklı zeolit dozlarının (Z0, Z3, Z6, Z9 ve Z12 t da-1) ve su stresinin (I50: 0.50, I75: 0.75 ve I100:1.00) etkisini belirlemek amacı ile 2011-2012 yıllarında Karapınar Konya kurak çevre koşularında yürütülmüştür. Deneme bölünmüş parseller deneme deseninde ve 3 tekürrülü olarak kurulmuştur. Ana konuları zeolit dozları alt konuları da su düzeyleri oluşturmuştur. Sonuçta zeolitin her bir dozu ile birlikte sulama oranlarındaki değişimlerin patatesin verim ve verim komponentlerini etkilediği gözlenmiştir. Su tüketim etkinliği (WUE) zeolit ve su uygulamaları interaksiyonundan etkilenmiştir. Her iki yılda da, en yüksek verim sırası ile 3.39-3.87 ve 3.35-3.43 kg da-1 ile Z6-I100 ve Z6-75 uygulamasından elde edilmiştir. Bu iki konu arasında istatistiki olarak fark bulunmamıştır (p<0.01). Z6-I75 konusunun su tüketimi sırası ile 509 ve 420 mm olmuştur. Ayrıca, zeolit uygulamaları yaprağın N, K, Zn, Mn, Cu, KDK ve ESP içeriğini de etkilemiştir.

TC GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI – Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü – PROJE SONUÇ RAPORU

Makalenin tamamını okumak için lütfen bizimle irtibata geçin.

Visited 576 times, 1 Visit today

Related Posts