-

Nil Tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758)’da Kurşun Toksisitesinin Azaltılmasında Zeolitin Etkisi

tilapia

Anahtar Kelimeler: Kurşun, Zeolit, Birikim, Oreochromis niloticus.

Yazarlar: Hikmet Yeter ÇOĞUN, Mehmet ŞAHİN

Özet: Bu araştırmada, katyon değiştirebilme yeteneğinde olan zeolitin Nil tilapia (Oreochromis niloticus)’nın kas, karaciğer, solungaç ve böbrek dokularında kurşun birikimi üzerine etkileri incelenmiştir. Balıklar 0.1 mg/l Pb, 0.1 mg/l Pb+0.1 g/l zeolite, 0.1 mg/l Pb + 0.2 g/l zeolite ve 1.0 mg/l Pb, 1.0 mg/l Pb + 0.1 g/l zeolit ve 1.0 mg/l Pb + 0.2 g/l zeolit konsantrasyonundaki karışımının etkisine 10, 20 ve 30 gün sürelerle bırakılarak doku ve organlardaki kurşun birikimi atomik absorbsiyon spektrometresi ile belirlenmiştir. Çalışılan dokularda kurşun birikimi ortam derişiminin ve sürenin uzamasıyla artmıştır. Tüm dokularda kurşun birikimi 10, 20 ve 30 günlerde 0.1 ve 1.0 mg/l kurşun konsantrasyonlarında istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır. En yüksek kurşun birikimi böbrek dokusunda oluşmuş, bunu solungaç, karaciğer ve kas dokusu izlemiştir. Etkide kalınan tüm sürelerde O. niloticus’un dokularında kurşun birikimi zeolitin varlığında azalmıştır. Denenen tüm karışımlarda (kurşun + zeolit) zeolit O. niloticus’un böbrek ve karaciğer dokularında kurşun birikimini önemli ölçüde azaltmıştır.

Makalenin tamamını okumak için lütfen bizimle irtibata geçin.

Visited 587 times, 1 Visit today

Related Posts